A A A

Doradztwo w LGD

Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców na bezpłatne doradztwo świadczone przez Biuro LGD w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR.

Usługi doradcze świadczone są interesantom w Biurze LGD po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w godzinach otwarcia Biura LGD. Zapisy pod numerem telefonu – 61 / 427 59 50.

Pracownicy Biura LGD nie mogą wypełniać wniosków o przyznanie pomocy ani jego załączników w imieniu potencjalnych beneficjentów. Nie świadczą również doradztwa biznesowego.

Działanie stanowi realizację Planu Komunikacji stanowiącego integralną część LSR 2016-2023 r., Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”.

 

 

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas