A A A

Międzynarodowy projekt współpracy

Przygotowanie międzynarodowego projektu

W dniach 8 – 11 maja br. Tomasz Zwoliński, reprezentujący Zarząd LGD „Trakt Piastów”, Małgorzata Blok – dyrektor biura LGD oraz Barbara Sokalska – Mocny w zastępstwie Jacka Sommerfelda uczestniczyli w roboczej wizycie na terenie fińskiej LGD o nazwie Rieska – Leader.

W dniach 8 – 11 maja 2017 r. Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” uczestniczyła w wizycie roboczej w fińskiej LGD o nazwie Rieska – Leader, z siedzibą w Ylivieska.

LGD reprezentowali Tomasz Zwoliński – członek Zarządu, Małgorzata Blok – Dyrektor biura oraz Barbara Sokalska – Mocny w zastępstwie Jacka Sommerfelda – członka Zarządu LGD.

Wizyta odbyła się w ramach projektu „Aktywność mieszkańców LGD „Trakt Piastów” i Rieska Leader szansą na rozwój przedsiębiorczości i kapitału ludzkiego oraz promocję obszaru” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Głównym celem wizyty było przygotowanie ram dla międzynarodowego projektu współpracy, ustalenie podziału zadań, budżetu a także zapoznanie się z zasobami fińskiej strony. LGD Rieska Leader miała okazję poznać Polskę podczas wizyty w gminie Czerwonak w 2016 r.

W wyniku dwustronnych rozmów ustalono, iż obie Grupy są zainteresowane przygotowaniem projektu promującego aktywność społeczną i gospodarczą, szczególnie kobiet. Stąd pomysł, aby w ramach projektu zorganizować Kongres kobiet LGD u obu partnerów, na wzór organizowanego już dwukrotnie kongresu przez LGD „Trakt Piastów”. Projekt ma przyczynić się również do poznania i wypromowania bogatych zasobów przyrodniczych obszaru, np. poprzez wspólne warsztaty zielarskie.

Właśnie wokół tych punktów skoncentrowana była wizyta w Finlandii. Pierwszym punktem programu było spotkanie z panią Satu Somero – właścicielką marki PisaDesign. Pani Somero łączy pracę zawodową z opieką nad dziećmi, ponieważ swój warsztat ma tuż przy domu. W warsztacie projektuje tkaniny oraz konkretne projekty (torebki, poduszki, obrusy, bieliznę kąpielową, itp.) a także tka materiały wykorzystując taśmę z kaset VHS.  Materiały i wyroby wykonywane są i sprzedawane na całym świecie.

Następny punkt to wizyta w  Kalajoki Visitor Centre, gdzie zaprezentowano historię i zasoby obszaru terenów leżących nad Zatoką Botnicką.

Lunch z panią Hanną Saari to kolejny przykład aktywności kobiet. Pani Hanna jest właścicielką irlandzkiego pubu, w którym równocześnie promuje się lokalne zasoby, animatorką działań kulturalnych i integracyjnych, a także działaczką na poziomie samorządu lokalnego. Popołudniowe rozmowy odbyły się w MiRose – Cafe – miejscu również prowadzonym przez kobietę. Dzień zakończył się w gospodarstwie agroturystycznym nastawionym na promocję produktów i tradycji lokalnych. Właściciele korzystali również z dotacji z programu Leader.

Kolejny dzień to przede wszystkim rozmowy w biurze LGD na temat zakresu projektu. W przerwie była możliwość zapoznania się z inną forma aktywności, dofinansowaną z programu Leader, tzn. dziennym domem opieki dla osób starszych, prowadzonym przez organizację pozarządową. Dzień zakończył się koncertem lokalnego zespołu, wykonującego tradycyjną fińską muzykę.

Wizyta była bardzo intensywna. Dzięki napiętemu programowi udało się wstępnie nakreślić ramy projektu współpracy, które teraz muszą zostać zaakceptowany przez Zarządu obu Grup. Czas spędzony w Finlandii został wykorzystany na wzajemne poznanie się osób, które w przyszłości będą pracować nad wspólnym projektem.

 

III Forum Kobiet Lokalnych Grup Działania

 

                     

W dniach 18 – 22.04.2018 r. delegacja fińska odbyła serię oficjalnych spotkań z przedstawicielami sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. Panie uczestniczyły w dwudniowym III Forum Kobiet – Warsztatach i Konferencji. Jednym z najważniejszych zadań wizyty było wsparcie aktywności mieszkańców Lokalnej Grupy Działania Trakt Piastów oraz Rieska – Leader poprzez promocję zasobów naturalnych, kapitału ludzkiego i przedsiębiorczości.

Goście z Finlandii zatrzymali się w Maciejowej Chacie, obiekcie agroturystycznym w Złotniczkach.

Pierwszego  dnia złożono wizytę w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Trakt Piastów w Łubowie. W dalszej kolejności wice-prezes LGD zaproponował zwiedzanie lokalnej oczyszczalni ścieków w Łubowie, szkoły podstawowej i gimnazjum w Lednogórze. W ramach promowania lokalnego dziedzictwa kulturowego delegacja fińska zwiedziła również Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach oraz Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. W dalszej kolejności złożono wizytę Oldze Stefko. W tym samym dniu goście z Finlandii uczestniczyli w  spotkaniu w Karczmie na Lednicy z przedstawicielami Zarządu, Rady i Biura LGD. Głos zabierali przedstawiciele obu delegacji. Zarówno strona fińska jak i polska wyraziła bardzo duże zadowolenie z dotychczasowej współpracy, która pozwala na czerpanie doświadczeń przy realizacji zadań wspierających lokalną społeczność, oraz poszerzanie wiedzy w zakresie możliwości dla rozwoju przedsiębiorczości.

W kolejnym dniu reprezentacja z Finlandii odbyła spotkanie w Urzędzie Miasta i Gminy Pobiedziska, Spółdzielni Rolniczo-Handlowej Rolnik w Pobiedziskach oraz w Domu Fińskim w Klinach. W godzinach popołudniowych odbyła się  część warsztatowa III Forum Kobiet w Dębogórze. W warsztatach wzięło udział 25 osób.

Ostatni dzień III Forum Kobiet stanowiła konferencja w Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach, w której brały udział  64 osoby. Każdy uczestnik otrzymał pakiet uczestnika.

 Całość konferencji uwieńczył występ trio jazzowego Jarka Kostki.

Posumowano całość pobytu, zwrócono uwagę na walory poznawcze i kształtujące pozytywną opinię o mieszkańcach i obszarze objętym Lokalną Strategią Działania.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas