A A A

Projekt współpracy Finlandia-Polska

Międzynarodowy projekt współpracy realizowany jest pomiędzy LGD "Trakt Piastów", a fińską Lokalną Grupą Działania RIESKA-LEADER. W ramach projektu współpracy planowane jest zacieśnienie relacji między LGD "Trakt Piastów", a LGD RIESKA-LEADER, znalezienie nowych podmiotów zainteresowanych współpracą w Polsce i zwiększenie zatrudnienia. Wspólne przedsięwzięcia obu LGD mają służyć zawiązywaniu relacji między przedsiębiorczymi kobietami, wymianie idei i poznawaniu warunków gospodarczych. W założeniach wzrośnie zainteresowanie dalszymi kontaktami. Projekt ma przyczynić się również do poznania i wypromowania bogatych zasobów przyrodniczych obszaru, np. poprzez wspólne warsztaty zielarskie.

LGD "Trakt Piastów" wraz z fińską Lokalną Grupą Działania RIESKA-LEADER w ramach projektu współpracy, w latach 2017-2019 będą realizować 7 zadań.

  1. Jarmark Bożonarodzeniowy Finlandia XII 2017 - celem wyjazdu jest zdobycie wiedzy w zakresie organizacji jarmarku świątecznego w fińskim stylu, który angażuje w to wydarzenie zarówno społeczność lokalną, jak i przedsiębiorców. Ustalona zostanie lista potencjalnych fińskich produktów/wystawców, którzy mogą swoje produkty zaprezentować na jarmarku w Polsce.
  2. Forum Kobiet LGD IV.2018r. - organizacja sesji plenerowej dotyczącej przedsiębiorczości i aktywności kobiet w obu krajach. Dodatkowo odbędą się zajęcia warsztatowe poprowadzone przez praktyków z Polski i Finlandii. Możliwość organizacji stoisk dla przedsiębiorców, celem promocji i nawiązania kontaktów. Strona fińska będzie miała okazję zdobyć widzę, jak organizuje się takie wydarzenie.
  3. Festiwal Irlandzki VII 2018. Udział przedstawicieli kobiecych organizacji społecznych w festiwalu. Wspólne warsztaty kulinarne dotyczące tradycyjnych fińskich potraw, z wykorzystaniem produktów lokalnych.
  4. Warsztaty kulinarne, Noc Kupały VI.2019. Udział fińskiej delegacji w Nocy Kupały w Muzeum Pierwszych Piastów w Dziekanowicach. Wspólne warsztaty kulinarne "Kuchnia łąk i pól" - poznanie dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego.
  5. Forum kobiet, zakończenie lata VIII.2019r. Organizacja sesji plenerowej dotyczącej przedsiębiorczości i aktywności kobiet w obu krajach. Dodatkowo odbędą się zajęcia warsztatowe poprowadzone przez praktyków z Polski i Finlandii. Możliwość organizacji stoisk dla przedsiębiorców, celem promocji i nawiązania kontaktów. Udział w święcie zakończenia lata w Kalajoki - poznanie dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego.
  6. Jarmark Bożonarodzeniowy – Swarzędz XII.2019 - organizacja jarmarku świątecznego w fińskim stylu, z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w Finlandii. Stoiska dla przedsiębiorców z Polski i Finlandii z asortymentem związanym z tradycjami świątecznymi. Jarmark ma na celu przede wszystkim integrację mieszkańców i promocję lokalnych wyrobów i tradycji.
  7. Zakończenie projektu - wydanie publikacji "Gotowanie w zgodzie z tradycją. Finlandia i Polska", jako zbiór materiałów z warsztatów kulinarnych przeprowadzonych w ramach projektu.

 

W ramach projektu przewiduje się zastosowanie innowacyjnych rozwiązań. Zupełnie nowym, nowatorskim pomysłem będzie organizacja Forum Kobiet na terenie Rieska-Leader. Niniejszy pomysł sprawdził się na terenie Polski i na trwałe wpisał w harmonogram imprez na terenie LGD „Trakt Piastów”. Ideą Forum kobiet jest integracja kobiet z terenu lokalnej grupy działania, wspieranie aktywności kobiet, debata na temat ich rozwoju zawodowego, tworzenie organizacji, które będą służyć lokalnemu społeczeństwu i wspieranie ich działalności społecznej i gospodarczej.

 

 

 

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas