A A A

Wizyta studyjna w Szwecji

Przedstawiciel LGD Trakt Piastów wziął udział w organizowanym przez Polską Sieć LGD w dniach 17 – 19 czerwca br. wyjeździe studyjnym do trzech szwedzkich lokalnych grup działania: LGD Gästrikebygden, LGD Mittland Plus, LGD Höga Kusten. W każdej z grup uczestnicy mieli okazję zapoznać się z: a) strukturą LGD, zasadami pracy biura LGD, celami i założeniami LSR i doświadczeniami związanymi z zarządzaniem projektami dot. rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem aspektów wynikających z RLKS, b) doświadczeniami związanymi z aktywizacją mieszkańców wsi w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych. Spotkania kończyła dyskusja z udziałem zewnętrznych ekspertów o możliwościach przeniesienia do Polski zaprezentowanych doświadczeń. Zdaniem większości uczestników wyjazdu studyjnego, główne elementy funkcjonowania RLKS w Szwecji, które mogłyby zostać przeniesione do Polski to: Wielofunduszowość - LGD w Szwecji mają możliwość korzystania ze środków zarówno PROW jak i pozostałych programów pomocowych UE, Uproszczone procedury - w Szwecji funkcjonuje jedna instytucja zarządzająca funduszami na poziomie centralnym, jeden formularz wniosku o dofinansowanie dostępny w wersji elektronicznej i całkowity brak dokumentacji w formie papierowej, a także bezwzględne przestrzeganie terminów zawartych w krajowych procedurach. Dużym zaskoczeniem dla naszych szwedzkich kolegów była informacja o możliwości karania polskich LGD sankcjami finansowymi za problemy z realizacją strategii, co w Szwecji w ogóle nie jest możliwe. Mamy nadzieję, że chociaż część szwedzkich doświadczeń zostanie wdrożona w naszym kraju, co powinno znacząco uprościć i przyspieszyć realizację LSR w kolejnych okresach programowania.

 

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas