A A A

Wsparcie dla grantobiorców

LGD realizuje dwa projekty grantowe, w ramach których dofinansowania otrzymały:

 

GRANTOBIORCA

TYTU PROJKTU

KWOTA WSPARCIA

Gmina Kleszczewo

Wzbogacenie oferty w sferze kultury poprzez wyposażenie Ośrodka Kultury w Kleszczewie oraz świetlicy wiejskiej w Gowarzewie

13 756,00

Gmina Łubowo

Zakup sprzętu muzycznego i strojów dla chóru Gminy Łubowo oraz nagłośnienia dla świetlicy wiejskiej w Wierzycach

11 723,00

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Lednogóra

Zakup urządzeń multimedialnych dla utworzenia i działania Szkolnego Okienka Kulturalnego czyli telewizji szkolnej, promującej kulturę i dziedzictwo lokalne.

48 756,00

Stowarzyszenie Rodzice - Przedszkolakom

Wsparcie występów wielkopolskiego dziecięcego zespołu ludowego

15 000,00

Stowarzyszenie Artystyczno-Rehabilitacyjn0-Terapeutyczne PROMYK Dębnica

"Historia chlebem pisana"

14 300,00

Fundacja na Rzecz Promocji Kultury, Gospodarki i Edukacji Fińskiej i Polskiej Finnway Polska

Zielona Kuchnia Piastów Dziedzictwem Przyrodniczym Obszaru LGD

49 998,00

Stowarzyszenie Dębowa Tarcza

Historyczne wyposażenie rekonstrukcyjne

20 370,00

Fundacja Scena Pobiedziska

Zakup instrumentów i nagłośnienia dla kapeli ludowej

18 014,00

Gmina Gniezno

IMO PECTORE - chór wyjątkowy

6 995,00

FUNDACJA ROSA MUNDI

Poznajemy ziemię kostrzyńską

13 551,00

Rodzice - przedszkolakom

Stworzenie cyklicznych wydarzeń o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i integracyjnym na terenie przedszkoli w Pyszczynie i Zdziechowie oraz Sali wiejskiej

6 000

Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej "Siedlisko" w Lubochni

Integracja społeczności lokalnej poprzez działania integracyjno-rekreacyjne, rozwój kapitału społecznego poprzez powrót do tradycji zakładania ogrodów wiejskich

5 489

Stowarzyszenie Renciści i Emeryci Gminy Łubowo

Integracja środowiska renistów i emerytów gminy Łubowo poprzez organziację działań sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych, również z wykorzystaniem świetlicy wiejskiej.

5 999,00

Stowarzyszenie Twoja Ziema Pobiedziska

Integracja mieszkańców Gminy Pobiedziska poprzez wspólne działania skupione na uporządkowaniu oraz zagospodarowaniu przestrzeni na terenie XIX-wiecznego cmentarza ewangelickiego w miejscowości Borowo Młyn

11 913

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zalasewa

Integracja różnych pokoleń oraz rdzennych i napływowych mieszkańców Zalasewa i Garbów poprzez organizację trzech imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych

49 996

Fundcja na Rzecz Kultury, Gospodarki i Edukacji Fińskiej i Polskiej "Finnway"

Integracja społeczności loklanej poprzez wspólne przeżywanie muzyki oraz uczestnictwo w warsztatach kreatywnych

33 110,00

Stowarzyszenie Dębowa Tarcza

Wzmocnienie kapitału społecznego, poprzez organizację imprezy historycznej Wiec Piastowski a także promocja regionu objętego działaniem LSR w tym produktów lokalnych związanych z turystycznym Szlakiem Piastowskim, oraz promocja Lokalnej Grupy Działania "Trakt Piastów"

24 584,00

Gmina Łubowo

Integracja i wzrost kompetencji społęcznych wśród młodzieży w wieku szkolnym   z wykrzystaniem warsztatów filmowych

5 244,00

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas