A A A

Spotkanie refleksyjne

W dniu 30 stycznia 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Czerlejnku, gm. Kostrzyn, odbył się warsztat refleksyjny (zgodny z Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 5/3/2017) w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW na lata 2014-2020, podczas którego członkowie Zarządu, Rady, pracownicy biura, członkwie LGD oraz zaproszeni goście pochylili się nad bieżącym procesem wdrażania strategii i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Warsztat ten, to efekt prowadzonej ewaluacji wewnętrznej strategii Stowarzyszenia,  która ma na celu cykliczne badanie rezultatów wdrażania LSR i funkcjonowania biura Stowarzyszenia. Wnioski z niej przyczynią się do usprawniania tego mechanizmu, jak również do podjęcia decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania, jak również osobom, które wzięły udział w badaniu ankietowym, poprzedzającym spotkanie warsztatowe.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas