A A A

Nowe KGW - spotkanie

Na spotkaniu zorganizowanym przez LGD TP w dniu 13-12-2018 r. skierowanym do mieszkańców obszaru w zakresie omówienia zasad rejestracji i funkcjonowania Koła na nowych zasadach, możliwości ubiegania się o dofinansowanie, a także warunki i sposoby realizacji oraz rozliczania projektów.

 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 17 grup społecznych zainteresowanych rejestracją i działalnością KGW.

 

Biuro Powiatowego Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Gnieźnie reprezentowały: Pani Elżbieta Ilska Zastępca Kierownika BP, pełnomocnik specjalista  BP p.

Sylwia Wojcieszak. Obecna była p. Tatiana Pawlicka doradca rolniczy z gm. Łubowo oraz przedstawiciel WODR z Poznania. Dziękujemy za udział i zaangażowanie.

 

Zaproszeni goście oraz pracownik biura LGD omówili zasady rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich oraz możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie nowej Ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Uczestnicy otrzymali komplet dokumentów zawierający podstawowe informacje oraz wzory uchwał i druków niezbędnych do rejestracji koła oraz złożenia wniosku o dofinansowanie.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas