A A A

Wizyta przedstawicieli Rieska Leader

W dniach 18 – 22.04.2018 r. delegacja fińska odbyła serię oficjalnych spotkań z przedstawicielami sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. Panie uczestniczyły w dwudniowym III Forum Kobiet – Warsztatach i Konferencji. Jednym z najważniejszych zadań wizyty było wsparcie aktywności mieszkańców Lokalnej Grupy Działania Trakt Piastów oraz Rieska – Leader poprzez promocję zasobów naturalnych, kapitału ludzkiego i przedsiębiorczości.

Goście z Finlandii zatrzymali się w Maciejowej Chacie, obiekcie agroturystycznym w Złotniczkach.

Pierwszego  dnia złożono wizytę w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Trakt Piastów w Łubowie. W dalszej kolejności wice-prezes LGD zaproponował zwiedzanie lokalnej oczyszczalni ścieków w Łubowie, szkoły podstawowej i gimnazjum w Lednogórze. W ramach promowania lokalnego dziedzictwa kulturowego delegacja fińska zwiedziła również Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach oraz Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. W dalszej kolejności złożono wizytę Oldze Stefko. W tym samym dniu goście z Finlandii uczestniczyli w  spotkaniu w Karczmie na Lednicy z przedstawicielami Zarządu, Rady i Biura LGD. Głos zabierali przedstawiciele obu delegacji. Zarówno strona fińska jak i polska wyraziła bardzo duże zadowolenie z dotychczasowej współpracy, która pozwala na czerpanie doświadczeń przy realizacji zadań wspierających lokalną społeczność, oraz poszerzanie wiedzy w zakresie możliwości dla rozwoju przedsiębiorczości.

W kolejnym dniu reprezentacja z Finlandii odbyła spotkanie w Urzędzie Miasta i Gminy Pobiedziska, Spółdzielni Rolniczo-Handlowej Rolnik w Pobiedziskach oraz w Domu Fińskim w Klinach. W godzinach popołudniowych odbyła się  część warsztatowa III Forum Kobiet w Dębogórze. W warsztatach wzięło udział 25 osób.

Ostatni dzień III Forum Kobiet stanowiła konferencja w Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach, w której brały udział  64 osoby. Każdy uczestnik otrzymał pakiet uczestnika.

 Całość konferencji uwieńczył występ trio jazzowego Jarka Kostki.

Posumowano całość pobytu, zwrócono uwagę na walory poznawcze i kształtujące pozytywną opinię o mieszkańcach i obszarze objętym Lokalną Strategią Działania.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas