A A A

Konkurs dla sołectw

Ogłoszono otwarty konkurs ofert „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” celem wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich

W tym roku łączna wartość dotacji przeznaczona na realizację zadań publicznych to 350 tys. zł, czyli aż o 100 tys. zł więcej niż w roku 2017.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie realizacji, w formie wspierania, zadań publicznych województwa wielkopolskiego, określonych w „Programie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”. 2. Realizacja konkursu wynika z założeń samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020” i dotyczy wsparcia przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi, zmierzających do:

1) wsparcia społeczności lokalnych działających w programie,

2) pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości,

3) rozwoju tożsamości wiejskiej,

4) zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich. 

Informacje szczegółowe

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas