A A A

Ogrody Japońskie

Audycja do pobrania

Elżbieta Guzikowska Konopińska

Ogród Botaniczny „Elżbietówka” jest własnością prywatną, członkiem Rady Ogrodów Botanicznych w Polsce. Należy do Polskiego Towarzystwa Ogrodów Botanicznych i Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. 

Ogród usytuowany jest na „morenie recesyjnej oscylacji Brzeźna” datowanej na ok. 19000 lat temu - ostatniego przed subfazą poznańską (18,8 tys. lat temu) zatrzymania się czoła lądolodu plejstoceńskiego.

Ogród znajduje się na obszarze Niziny Wielkopolskiej, która jest płytką kotliną, osłoniętą od zachodu morenowymi wzgórzami Ziemi Lubuskiej, a od północy wałem Pojezierza Pomorskiego. Od południa granicą są Wzgórza Trzebnicko-Ostrzeszowskie, Wyżyna Wieluńsko-Częstochowska, oraz Wyżyna Łódzka. Nizina Wielkopolska ma przejściowy charakter klimatu, co jest skutkiem przemiennego przenikania mas powietrza pochodzenia oceanicznego z zachodu i kontynentalnego ze wschodu.

 

 

Kontakt

Lokalna Grupa Działania “Trakt Piastów” Łubowo 1,
62-260 Łubowo
NIP  7842491172

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00
biuro@lgdtraktpiastow.pl
+48 614 275 950

Dołącz do nas